Με μια ματιά

divider
Booking Engine

Booking Engine

Add a booking engine to your website and accept direct reservations.

Learn More

Channel Manager

Sync your rooms' availability A single enviroment to sync and manage all your bookings, feeding all channels simultaneously.

Learn More

PMS

Organize your property wherever you are (full responsiveness on mobile and tablet) jsut by an Internet connection. Automatic availability update for all the popular sales channels, through your booking engine.

Learn More

Websites

Create a new, dynamic website for your Business. Custom Support, User Friendly, Modern Design and a Built-in Booking Engine.

Learn More

divider

Ιστοσελίδες

Μερικές από τις ιστοσελίδες πελατών μας

Η εταιρεία μας

Knowledge Broadband Services A.E.

  YEARS ACTIVE
  CLIENTS
  EMPLOYEES

  Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ

  Το BookonCloud είναι μια Ολοκληρωμένη Ψηφιακή Λύση για τη σύγχρονη Επιχείρηση Διαμονής. Αναλαμβάνουμε ρόλο συμβούλου για όλα τα Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα που αφορούν Ψηφιακές Υπηρεσίες στον Τουρισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα που πρόκειται να δημοσιευθούν και σας αφορούν!

  Επικοινωνία